30.09.2014

Zapojení do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu

Od 1. října 2014 se mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající zapojit do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu.