29.01.2021

ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2021

ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2021

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH – ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2021

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 výběrové šetření o životních podmínkách domácností pod názvem „Životní podmínky 2021“, které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem je získávání srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci, a dále ukazatele pro peněžní a materiální chudobu.

Vlastní šetření, provedené náhodným výběrem, proběhne od 30.01 do 13.06.2021 prostřednictvím vyškolených tazatelů. Tito pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele (zaměstnanec ČSU) nebo dokladem totožnosti.

Získaná data jsou anonymní a jejich zpracování je v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

S dotazy ohledně šetření se můžete obracet na pracovníka Krajské správy ČSÚ (pro JMK) Mgr. Michaelu Kolářovou, tel 542 528 233, mob. 731 439 303