09.12.2020

MIMOŘÁDNÉ INFORMACE KE KANALIZACI

Mimořádné informace ke kanalizaci

KANALIZACE – práce a dopravní obslužnost

Aktualizováno 9.12.2020

Ulice Ostopovická:

- V úterý 8.12. nebyla z technických důvodů provedena pokládka asfaltu na ulicích Ostopovická a Ševčenkova.

Práce jsou přeloženy na čtvrtek 10.12.

Z důvodu pokládky asfaltu nebude možný vjezd a výjezd vozidel na ulici Ostopovická od křižovatky Konopiska směr k dálnici a na ulici Ševčenkova, a to od čtvrtka 10.12. od 8.00 hodin do pátku 11.12. do 8.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí budete informování o změně.

- Práce a dopravní obslužnost v ulicích Za Vodojemem, Jámy a Pusty:

- Za Vodojemem: Od dneška, tedy od 9.12. do pátku 11.12. se zde má dokončovat další úsek dešťové stoky. Ze zadní části ulice (a z ulice Jámy a Pusty) bude možné v tomto čase vjíždět a vyjíždět přes novou trasu bývalou cihelnou a zatím pouze přes Skalní s výjezdem na Pražskou. Přes Skalní a Pražskou z důvodu toho, že z ulice Rušné na horizont se pokládá panelová cesta, respektive v křižovatce s Mlaty nový asfaltový povrch, tak aby byla cesta co nejlépe sjízdná za každého počasí. Práce se o den zpomalily z důvodu problémů na obalovně.

- Obslužnost zde tedy bude v případě neprůjezdnosti ul Za Vodojemem a Přímá zajištěna přes starou cihelnu na Skalní zatím s výjezdem na Pražskou, od příštího týdne i z Bosonožského náměstí přes Rušnou.

- Sledujte a respektujte prosím nově rozmístěné dopravní značení.

-Ulice Přímá:

-Dešťová kanalizace dokončena, od pondělí 14.12 do pátku 18.12 zde bude probíhat výstavba nových splaškových přípojek a následně bude, také do 18.12., komunikace provizorně zapravena asfaltovým recyklátem .

Ulice Práčata:

-Výstavba hlavní stoky byla přerušena z důvodu zjištěné kolize se stávajícím vodovodem , který je nutno přeložit. Toto už nám BVK v zimním období nepovolí. Proto jsme práce přesunuli na splaškové přípojky od začátku ulice . Obslužnost zadní části ulice bude zajištěna přes Bos. nám. , Přímou a Rebovku.

-V tomto týdnu zde vyfrézovali rýhu pro novou dešťovou stoku. Do 18.12 zde bude probíhat výstavba nových splaškových přípojek a komunikace pak bude uklizena a rýhy provizorně zapraveny asfaltovým recyklátem.

Obecně:

- Obecně platí, že do 18.12 . budou veškeré výkopy zasypány a komunikace upraveny asfaltovým recyklátem. Pokračování prací předpokládáme nejdříve od 5.1.2021 v závislosti na klimatických podmínkách.