17.06.2020

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE

Informace k výstavbě kanalizace

KANALIZACE III. a IV. etapa

DŮLEŽÍTÉ UPOZORNĚNÍ K VÝSTAVBĚ KANALIZACE

Zhotovitel stavebních prací na výstavbě kanalizace v MČ Brno-Bosonohy provádí i rekonstrukci vodovodních řadů včetně výměny stávajících vodovodních přípojek za nové .

Upozorňujeme majitele nemovitostí , kteří v současné době žádnou vodovodní přípojku nemají , že  nové přípojky k jejich domům nejsou předmětem naší dodávky a každý jednotlivý vlastník takové nemovitosti si musí zřízení nové vodovodní přípojky (pokud ji požaduje) zajistit ve vlastní režii . Včetně stavebního povolení , projektové dokumentace , provedení a uzavření smlouvy s provozovatelem BVK a.s. na zřízení nového odběrného místa .

Dokončení takových přípojek je nutné realizovat v co nejkratší době. Po provedení finálních povrchů komunikací v rámci projektu Kanalizace Brno II , nebude po dobu ochranné lhůty komunikace – t,j, 8 roků , možný zásah do těchto nových povrchů komunikací . Tato ochranná lhůta je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Brna č.8/2009 ve znění vyhlášky č.12/2020.

DALŠÍ POSTUP VÝSTAVBY

Kanalizace postupuje III. fází výstavby (Fáze III - 2. část). Od 1.6.2020 do 31.12.2020 se posouvá budování kanalizace na ulice:

  • Přímá – vrchní část – úplná uzavírka – 26.6.2020 – 1.9.2020,
  • Hoštická – spodní část – úplná uzavírka – 26.6.2020 – 31.12.2020,
  • U Smyčky – úplná uzavírka – 26.6.2020 – 31.12.2020,
  • Práčata – spodní část – úplná uzavírka – 1.9.2020 – 31.12.2020,
  • Skalní – vrchní část – úplná uzavírka – 1.8.2020 – 31.12.2020,
  • Ulice Za vodojemem, Pusty a Jámy byly momentálně z úplné uzávěrky ( která měly být od 26.6.2020 ) vyjmuty na žádost pana starosty , který požaduje zajištění dopravní obslužnosti této oblasti. Pro stavbu to znamená zajistit objízdnou trasu, kterou nyní projednává s majiteli dotčených pozemků.
Přesný HMG dalších prací v těchto ulicích budeme znát až po projednání výše uvedené objízdné trasy . Nyní se jeví jako reálné provádět od 7.7. 2020 na ulicích  Za Vodojemem, Pusty a Jámy pouze přeložku vodovodu, na kterou není potřeba úplně uzavírat tuto oblast (nová trasa vede v chodníku).

 

Situace je nejen v této části Bosonoh složitá - z MČ není jiný výjezd něž zpět na ulici Pražská . Snažíme se vždy alespoň částečně zajistit příjezd ke všem nemovitostem v obci . Je to dost složité a náročné na organizaci dopravy a plánování dalších uzavírek. Zástupci obce vycházejí z  informace od stavby a pokud uveřejní něco, co právě neodpovídá aktuální situaci - není to jejich vina .
Zabýváme se, spolu s vedením stavby  neúnosnou situací na ulici Hoštická, zejména co se týče nadměrné prašnosti či bláta a nedostatečné kvalitě provizorních náhradních tras za zdemolované chodníky pro pěší. V minulém týdnu, i na základě oprávněných stížností občanů, proběhlo prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího p.Slaniny jednání s dodavatelem stavby v této ulici (Přemysl Veselý s.r.o.) jednání k nápravě. Důrazně požadujeme nápravu. Budeme aktivně sledovat zda k ní skutečně dojde. I když se jedná o staveniště, přes to musí být, nejen dle našeho názoru, zachované určité standardy a bezpečnost pro pohyb obyvatel.

V rámci firmy Přemysl Veselý s.r.o. budující stavbu na Hoštické atd. dochází v současnosti ke změně stavbyvedoucího. Dosavadní p.Kalus končí a na jeho místo nastupuje Roman Škorpík tel. 602 791 282. Dále se tedy obracejte na něj.

V případě podrobnějších dotazů či připomínek se prosím neváhejte obrátit přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu mobil: +420 725 984 59, e-mail: aslanina@ohlzs.cz nebo na vedoucího celého projektu Ing. Jiřího Galandra mobil +420  606 777 451. Povolení vjezdu na stavbu vydává příslušný stavbyvedoucí určený po ulicích

Přímá – Jakub Rašovský 702 251 874

Hoštická, U Smyčky, Práčata – Roman Škorpík tel. 602 791 282

Skalní –Michal Hrdlička tel. 773 582 698.

Žádáme občany, kteří bydlí na této ulici, aby si zajistili projektovou dokumentaci na kanalizační přípojky u projektantů dle přiloženého seznamu nebo i dle vlastního výběru.

Seznam projektantů:

               OSS Brno, s.r.o. — Ing. Robert Liška —720 947 399

               Ing. Olga Krásenská — 602 566 176

               Ing. Flídr – 602 535 687

               Ing. Holešovský – 604 231 439

               Ing. Jan Janeček – 737 362 096 firma Move In Ready s.r.o. – projektová dokumentace, povolování a realizace přípojek.