11.06.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,

údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 14.07.2020 v době od 08:00 do 16:00 hod.

Obec - Brno, část obce - Bosonohy

Vypnutá oblast: Bosonohy ulice: Rušná: 1,5,4,6,2,3,7

Ztracená :4,1,2,3,5

U smyčky: 7,1,5,2,3,4,6,8 Padělky: 22,24,12,2,20,18a,16,8

Práčata: 2

Přímá: 13,15,17,4,19,5,21,8,20,22,24,26,25,27,6,23,12,14,16,9,3,1,18, 801

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto

nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.

458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Seznam vypnutých oblastí ZDE

Oznámení ZDE