06.05.2020

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události