14.04.2020

POKLÁDKA POVRCHU

POKLÁDKA TZV. TICHÉHO POVRCHU NA ULICI PRAŽSKÁ

Po dlouhých jednáních se nám všem podařilo donutit SÚS JMK k pokládce protihlukového koberce. První část pokládky protihlukového koberce bude provedena v termínu od 4.5.2020 – do 31.5.2020, a to ve směru od Brna - dům Pražská č. 10 až po křižovatku ulic Pražská – Troubská .

Pokládka tzv. tichého povrchu je jen první v řadě námi požadovaných opatření, které  by měly snížit škodlivou hlukovou zátěž z provozu krajské silnice 602/II na příznivější hladinu a přispět tak ke zlepšení kvality života, nejen občanům žijícím na této ulici.

Naší společnou snahou nadále zůstává zejména vyloučení tranzitní kamionové dopravy mimo tuto komunikaci.

V rámci stavby dojde k úplné uzavírce ul. Pražská mimo rezidenty, zásobování a autobusovou dopravu .

V rámci uzavírky bude průjezd oblastí řešen pomocí kyvadlové dopravy a SSZ (semaforem)

Individuální automobilová doprava se odkloní na objízdnou trasu z kruhového objezdu na Veselce přes ul. Stará dálnice, Žebětínská, Libušina třída a Chironova a to v obou směrech.

Úplné uzavírky jednotlivých ulic v rámci Bosonoh při pokládání finálního povrchu bude vždy oznámeno 7 dní předem a uzavření potrvá maximálně dva dny.

Děkuji