18.09.2019

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

 

 

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 2,48 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně nabídkové řízení.

Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 3. náměstka primátorky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna - zápůjčky).

Bližší informace