07.08.2019

Informace o změně příslušnosti Odboru sociálně-právní ochrany dětí MČ Brno - Bosonohy

Na základě písemné dohody mezi městskými částmi Statutárního města Brna Brno-střed a Brno – Bosonohy došlo od 01.08.2019 k přechodu výkonu státní správy na úseku sociálně – právní ochrany dětí. MČ Brno-střed se zavázala, že bude pro MČ Brno – Bosonohy provádět veškerý výkon vyplývající z činnosti nezletilých a mladistvých.

Z výše uvedeného důvodu se občané MČ Brno – Bosonohy mohou pro navázání spolupráce či řešení jakéhokoliv problému z oblasti sociálně-právní ochrany dětí (např. rozchod rodičů, výchovné problémy, násilí v rodině směřované vůči dětem, problémy užívání návykových látek nezletilými atd.) obracet na Odbor sociální a zdravotní MČ Brno – střed, Malinovského nám. 4, 602 00 Brno. Kontaktní osobou je paní Bc. Věra Svobodová, tel.: 542 526 203, pověřená vedením odboru sociálně-právní ochrany dětí (na Odboru sociálním a zdravotním MČ Brno – střed).

 

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.

Sociální referát, ÚMČ Brno-Bosonohy