18.12.2017

Soutěž s panem popelou

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“
Máte doma nepotřebný papír do sběru?
Je vám líto plýtvání surovinami?
Chcete, aby děti uměly třídit suroviny?
Chcete, aby se děti lépe staraly o svoje okolí?
Chcete pomoci škole získat finanční prostředky pro žáky?
Základní škola vyhlašuje akci ve sběru papíru.
Sběrový týden se uskuteční od 18. do 22. prosince 2017.
V průběhu uvedeného sběrového týdne bude ze zadní strany školy u dětského hřiště přistaven firmou FCC kontejner, který bude možné po naplnění a svozu přistavit znovu.
Svázaný papír můžete vhodit do kontejneru kdykoliv v uvedeném týdnu.
Za vaši spoluúčast dopředu děkujeme.
žáci a učitelé ZŠ Bosonožské nám. 44