20.03.2017

Soutěž o nejlépe opravenou památku JM kraje

Jihomoravský kraj (odbor kultury a památkové péče) vypsal soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016“.

Do soutěže bylo přihlášeno 21 objektů, mezi nimiž je také kaple sv. Floriána v Bosonohách (v rodné obci biskupa Vojtěcha). Podle abecedního seznamu je uvedena pod číslem 1. Soutěž vyhraje objekt, který obdrží nejvíce hlasů prostřednictvím SMS. Vítězný objekt bude finančně oceněn.

Hlasovat lze na telefonní číslo 736 301 599 SMS zprávou ve tvaru HLA(mezera)PAMATKY(mezera)číslo památky, tedy

HLA PAMATKY 1

Z každého telefonního čísla lze zaslat pouze jednu SMS zprávu.

Cena SMS zprávy je jako běžná SMS dle tarifu hlasujícího a odpovědní SMS je zdarma.

Hlasování probíhá od 17. 3. do 9. 4. 2017.

Bližší informace k soutěži naleznete na stránce

 http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/