26.09.2016

Prodej kompostérů za sníženou cenu

Rada města Brna schválila v úterý 13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu400 litrůa 290 ks kompostérů typu K950 objemu950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1 150  Kč a kompostéru K950 je 2 480 Kč, ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570 Kč u kompostéru K400 a 1240 Kč u kompostéru K950.

Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel musí absolvovat školení o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po školení. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře (www.miniwaste.cz), nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Prodej kompostérů bude zahájen ve druhé polovině měsíce října roku 2016.

Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.