10.08.2016

Upozornění pro veřejnost - EPIDEMIE INFEKČNÍ ŽLOUTENKY

Upozorňujeme na epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském kraji.

EPIDEMIE INFEKČNÍ ŽLOUTENKY - virové hepatitidy typu A

Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních zásad hygieny rukou, a to i v domácnostech. Aktivity letního období mohou přispět k dalšímu šíření nákazy (cestování, tábory, festivaly apod.). V červenci přibývalo každý týden kolem 10 nových případů, v prvním srpnovém týdnu je již více než 15 případů.Ke dni 5. 8. 2016 bylo na Jižní Moravě hlášeno celkem již 136 potvrzených případů (oproti předchozím rokům je to počet desetinásobný). Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 24 - 35 let, avšak nákaza postihuje osoby všech věkových kategorií.

 Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:

  • řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
  • řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla, nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
  • řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy, kontejnery na odpad, hřiště, MHD…)
  • důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
  • pro případ, kdy si nemůžeme ruce řádně umýt – mějte při sobě pohotovostní balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo dezinfekční ubrousky k jednorázovému použití
  • v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny Krajské hygienické stanice

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace

Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálněorální cestou. Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:

  • zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
  • nevolnost, nechutenství, zvracení
  • zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení.

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat naočkovat.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

www.khsbrno.cz