08.06.2016

Připomínky k ZÚR

Na úřadu Městské části Bosonohy můžete podepsat připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Připomínky se týkají hlavně dopravního přetížení Bosonoh, překračování zákonných limitů znečištění ovzduší, územní rezervy pro R43, mimoúrovňové křižovatky, D1 a jihozápadní tangenty. Tento dokument je nutné podepsat do pátku 10. června. Přijít můžete dnes do 17,00 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 8,00 do 13,00 hod (zvoňte na pokladnu, případně starostu).