06.06.2016

Zásady územního rozvoje - připomínky

Do 15. června 24.00 hodin můžete podávat námitky a připomínky k ZÚR JMK. Veškeré informace o Zásadách územního rozvoje i formulář k elektronickému podání připomínky najdete zde: www.zurka.cz