07.04.2016

Termíny čištění komunikací v MČ Bosonohy

Ulice, ve kterých bude probíhat čištění, budou osazeny dopravním značením. Aby mohlo být čištění provedeno v dostatečné kvalitě, je nutné přemístit auta zaparkovaná na veřejné komunikaci z ulic, kde čištění probíhá, tam kde v daný den čištění není. Jinak se občan vystavuje možnosti být pokutován.

V době čištění od 8 do 16 hodin nesmí na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla, dopravní značení se bude umísťovat vždy 7 dní předem. V případě odjezdu na delší dobu se přesvědčte, zda nebude probíhat blokové čištění.

Čištění komunikací provádí společnost Falky s.r.o. a Brněnské komunikace a.s. Za ÚMČ čištění zajišťuje referent životního prostředí, tel.: 733 699 206.

Termíny:

Bosonožské náměstí, Hoštická, Pražská, Troubská:

29. 4., 10. 6., 17. 8., 16. 9., 26. 10. 2016

Jihlavská (část po křižovatku s ulicí Chironova), Ostopovická, Přímá, Sedla, Skalní, U smyčky, Vzhledná, Za Vodojemem:

23. 6. – 24. 6., 22. 9. – 23. 9. 2016

Jámy, Horynova, Chironova, Konopiska (včetně parkoviště u bytového domu), Křivánky, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní, Pusty, Rušná, Sojkova, Ševčenkova, Vratná, Vrchní, Zájezdní:

20. 7., 21. 7., 22. 7. 2016