26.02.2016

Palné dny

PALNÉ DNY V MČ BRNO-BOSONOHY Spalování suchých rostlinných materiálů je nově možné pouze v těchto termínech:

duben - říjen sobota od 9,00 hod. do 12,00 hod. čtvrtek od 9,00 hod. do 19,00 hod.

listopad - březen sobota od 9,00 hod. do 12,00 hod. čtvrtek od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Při spalování suchých rostlinných materiálů na volném prostranství je povinností fyzických osob postupovat dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při porušení povinností vyplývajících z uvedeného zákona může být fyzické osobě uložena pokuta ve výši od 500 do 150 000 Kč.