21.08.2015

Informace ohledně "kotlíkových dotací"

Administrací projektu a příjemcem žádostí o dotace je pověřen Krajský úřad Jihomoravského kraje.