17.08.2015

Odvolání smogové situace

 Smogová situace vyhlášená z důvodu vysokých koncentrací troposferického ozonu byla odvolána.

 

 

Smogová situace vyhlášená z důvodu vysokých koncentrací troposferického ozonu byla odvolána.