30.06.2015

Čištění komunikací

Informace o čištění komunikací byly zveřejněny v Bosonožském zpravodaji a značky, které na čištění upozorňují jsou vždy umístěny 7 dní před termínem čištění. Nezapomeňte své auto přeparkovat na ulice, kde čištění neprobíhá, jinak Vám bude Městskou policií udělena pokuta. 

V termínu 20. 7., 21. 7., 22. 7. bude probíhat čištění na těchto komunikacích: Jámy, Horynova, Chironova, Kolmá, Konopiska (včetně parkoviště u bytového domu), Křivánky, Mlaty, Padělíky, Práčata, Průjezdní, Pusty, Rušná, Sojkova, Ševčenkova, Vratná, Vrchní, Zájezdní, Ztracená