20.05.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v úterý 26. 5. 2015 od 8:00 do 17:00 hodin. Přerušení dodávky se týká těchto částí Bosonoh:

Bosonožské náměstí, Mlaty, Padělíky, Práčata 2, Přímá, Rušná, U smyčky, Vratná, Vrchní, Ztracená