19.12.2014

Odstranění nebezpečného stromu

Na dětském hřišti na Bosonožském náměstí byla ve čtvrtek 18. 12 2014 pokácena bříza. Důvodem pokácení byl posudek č. 194-2 034/14, ve kterém se uvádí, že bříza roste ve zhoršených stanovištních poměrech (půda v okolí kmene je silně zhutněná) a není vhodná bezpečnostní vazba mezi dvěma kmeny, které vyrůstají z báze kmene stromu. Vzhledem k nebezpečí pádu stromu a  vysokému provozu osob v okolí, zvláště pak na dětském hřišti, bylo nutné břízu pokácet. U hřiště bude zasazen strom nový.