Symboly

Znak

Znak vychází z dochovaného otisku původní obecní pečeti. Na modrém trojhranném gotickém štítu je zobrazena stříbrná bosá noha a dva stříbrné hrozny vinné révy, která byla od nepaměti pěstována na svazích okolo obce. Grafický návrh provedl Ing. arch. Jan Rajlich a znak byl oficiálně schválen v roce 1991.


Vlajka

Vlajka je obdélníkového tvaru v poměru stran 2:3 a je tvořena třemi stejně širokými svislými pruhy: modrým, bílým a modrým.


Pečeť

Její otisk je uveden na různých publikacích. Kde se však nalézá kovový orginál, není známo.