Bosonohy >  KONTAKTY

KONTAKTY

Miroslav Sojka
– starosta městské části
tel.: 547 422 710, mobil: 733 699 200,   starosta@bosonohy.czdveře č. 109 (přízemí)

Miloslav Dočekal
– místostarosta městské části 
tel.: 547 422 711, mobil: 604 236 866, mistostarosta@bosonohy.cz  , dveře č. 108 (přízemí)

Ing. Miloš Vrážel
tajemník úřadu městské části, majetkový referát , veřejné prostranství , přestupkové řízení , petice, stížnosti 
 tel.: 547 422 716,   milos.vrazel@bosonohy.czdveře č. 201b (patro)

Jarmila Dočekalová
referát rozpočtu a financování, bytový referát, pokladna
tel.: 547 422 701, mobil: 733 699 202,   jarmila.docekalova@bosonohy.czdveře č. 201a (patro)

Martina Dvořáková
podatelna, referát životního prostředí, sekretariát starosty, ověřování podpisů a listin, Czech POINT
tel.: 547 422 711, mobil: 733 699 206,  martina.dvorakova@bosonohy.czdveře č. 108 (přízemí)

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS. 
sociální referát, přestupkové řízení, ověřování podpisů a listin, Czech POINT
tel.: 547 422 712, mobil: 733 699 203, katerina.skvarilova@bosonohy.cz , dveře č. 202 (patro)

Ing. et Ing. Lukáš Kopecký, Ph.D.
obecný stavební úřad 1  a speciální stavební úřad / doprava a silniční hospodářství,
tel.: 547 422 714, mobil: 733 699 207, lukas.kopecky@bosonohy.czdveře č. 303 (podkroví)

Ing. Lucie Pavelková
obecný stavební úřad a speciální stavební úřad / vodoprávní úřad, přestupky ve stavebním řízení, Czech POINT (zástup)
tel.: 547 422 715, mobil: 733 699 204,  lucie.pavelkova@bosonohy.czdveře č. 301 (podkroví)


1 pro stavby na ulicích: Achtelky, Chironova, Mlaty; dále pro stavby v plochách pro individuální rekreaci a zemědělský půdní fond (chaty), Hoštická, Hrazdírova, Kolmá, Konopiska, Ostopovická, Práčata, Pražská (Jihlavská), Průjezdní, Sedla, Ševčenkova, Troubská, Zájezdní

2 pro stavby na ulicích: Bosonožské náměstí, Horynova, Jámy, K Berce, Křivánky, Padělíky, Přímá, Pusty, Rebovka, Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná, Za Vodojemem, Ztracená