Bosonohy >  Bosonožský zpravodajMožnosti inzerce

Možnosti inzerce

Bosonožský zpravodaj vychází v nákladu 1 200 výtisků a je distribuován do domácností v MČ Brno-Bosonohy zdarma. Formát A5, barevná obálka, černobílý vnitřek.
 

Ceny inzerce v Bosonožském zpravodaji

 

 • 1/1 strany, rozměr 122x185 mm: 1 000 Kč (černobílá)
 • 1/2 strany, rozměr 122x91 mm: 600 Kč (černobílá)
 • 1/4 strany, rozměr 59x91 mm (4 × 1 modul): 300 Kč (černobílá)
 • rozměr 59x44 mm: 150 Kč (černobílá)
 • rozměr 59x20 mm: 80 Kč (černobílá)
Inzerce v rámci komunálních voleb 2018 - Bosonožský zpravodaj 8-9/2018 (Rozhodnutí starosty č. 529/VII.)
 • subjekty kandidující do Zastupitelstva MČ Brno - Bosonohy - zdarma 1/1 strany (nad rámec této plochy je cena dle platného ceníku)
 • subjekty kandidující do Zastupitelstva města Brna - cena dle platného ceníku
 • uzávěrka inzerce - 31. 7. 2018
 • termín vydání čísla 8-9/2018 - 15. 9. 2018
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).
 

Objednávky inzerce

Inzerci je možné objednat písemně, faxem, e-mailem nebo osobně.
Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová
ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno-Bosonohy
telefon: 547 422 701, fax: 547 422 719, e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz
 

Úhrada inzerce

Inzerce se hradí předem u ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy:
 • v hotovosti na pokladně ÚMČ v úředních hodinách (po a st 8.00–17.30 hodin),
 • poštovní poukázkou,
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č. ú. 19-20621621/0100.