Bosonohy >  Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj

Bosonožský zpravodaj vychází od roku 1959, kdy byl ještě zhotovován na cyklostylu. Vydání prvních ročníků se bohužel nedochovalo. Zpravodaj postupně mění svou tvář, od roku 2015 je to formát A5 s barevnou obálkou.
 
 
 

Vydavatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy
Bosnožské nám. 1
642 00 Brno
IČ: 44992785-24
 

Redakce

REDAKČNÍ RADA 
Martina Dočekalová, Alena Jarošová, Daniela Kalná, Miroslava Marečková, Šárka Kašparová


Kontakt na redakci

E-mail:   zpravodaj@bosonohy.cz

 
UZÁVĚRKA ČÍSEL je k 15. dni v měsíci, zpravodaj je občasník, nevychází pravidelně. Vydává se cca 10 čísel ročně. 
 

Možnosti a ceník inzerce