Aktuality

Stránka 1 z 3  > >>

03.06.2020

Postup prací ve III. fázi budování kanalizace a uzavírky ulic včetně organizace osobní a veřejné dopravy


Postup prací ve III. fázi budování kanalizace a uzavírky ulic včetně organizace osobní a veřejné dopravy“

Stručný popis organizace dopravy:

V rámci FÁZE III – 2. ČÁST dojde od 26.6.2020  k uzavírce 2. části ul. Přímá od ul. Vratná po ul. Rebovka. Z ul. Vratná bude tak možný výjezd

z Bosonoh pouze přes Bosonožské náměstí, které bude stavbou zprůjezdněno pro rezidenty a dopravní obsluhu. Dále bude uzavřena

ul. Hoštická a točna autobusu MHD bude přemístěna na Bosonožské náměstí.

Pokračovat se bude také uzavírkou ul. Jámy, Pusty a Za Vodojemem. Z ul. Práčata bude možný výjezd do ul Pražská přes ul.

Vzhledná, která ale bude po dobu cca 2 měsíců zobousměrněna pomocí kyvadlové dopravy na SSZ.

Po zprůjezdnění ul. Přímá pro dopravní obsluhu bude uzavřena spodní část ul. Práčata a zrušen kyvadlový provoz na ul. Vzledná,

která se tak zaslepí. Ul. Rebovka s kyvadlovou dopravou zůstává zachována.

Dále pak bude uzavřena vrchní část ul. Skalní.

Potřebné vyjímky pro rozměrnější vozy a zásobování si musí zajistit se stavbou.

Plán uzavírek a organizace dopravy v příloze ZDE

 
01.06.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 15.06.2020 od 08:00 do 15.06.2020 15:00

Obec Brno Část obce Bosonohy

Vypnutá oblast: Bosonohy Křivánky vyznačená oblast v přiloženém obrázku.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

 

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Seznam vypnutých oblastí

Vypnutá oblast

 

 
25.05.2020

ZVÝŠENÁ KRIMINALITA


Zvýšený pohyb cizých osob
 
19.05.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

V pátek dne 05.06.2020 od 08:00 do 16:00 hod.

Obec: Brno, Část obce: Bosonohy

Vypnutá oblast: Bosonohy - Jámy parc. č: 2798/2, 2797, 2788, 2789

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové odběratele. Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad nebo připojení nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřeními předcházíme dalším škodám, které mohou vzniknout třetím stranám.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte

www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Seznam vypnutých oblastí

Vypnutá oblast 

 
07.05.2020

ŽÁDOST O OMEZENÍ DOPRAVY


ŽÁDOST O OMEZENÍ DOPRAVY

Vážení spoluobčané,

 

Žádáme Vás o omezení dopravy na ulici Pražská v úterý v době od 12.5.2020 v 18:00 do 20:00, a to z důvodu provádění asfaltového nástřiku komunikace na ulici Pražská v úseku pokládky nového povrchu. Následující den, to je ve středu 13. května od 7:00 do 16:00 bude prováděna pokládka první vrstvy asfaltu. Projíždět osobními vozidly bude možné až po dvou hodinách po položení vrstvy.

 

                MČ Brno-Bosonohy

 
04.05.2020

UZAVÍRKA ULICE PRAŽSKÁ


UZAVÍRKA ULICE PRAŽSKÁ (Silnice II/602)

Od pondělí 04.05.2020 00:00 do neděle 31.05.2020 23:59

Dle nám dostupných informací, poskytnutých samosprávě MČ Brno - Bosonohy MMB a SÚS JmK bude pro rezidenty, zásobování a autobusy veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, MHD, IDS JMK bude průjezd zachován v obou směrech kyvadlově pomocí SSZ (semaforu).

Silnice II/602 (ulice Pražská) Brno-Bosonohy bude uzavřena - práce na silnici v době od 04.05.2020 00:00 do 31.05.2020 23:59. Úplná uzavírka silnice II/602 ul. Pražská v úseku: od objektu Pražská č. 10 po křižovatku ul. Pražská x ul. Hoštická z důvodu realizace stavby „II/602 Bosonohy – protihlukový koberec“. Pro rezidenty, zásobování a autobusy veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, MHD, IDS JMK a náhradní dopravy za přerušenou drážní dopravu bude průjezd zachován v obou směrech kyvadlově pomocí SSZ (semaforu). Objížďka bude platit bez rozlišení pro individuální automobilovou dopravu a bude vedena obousměrně: směr Brno – z kruhového objezdu na Veselce – Stará dálnice – Žebětínská – Libušina třída – Chironova – Pražská a opačně.

ROZHODNUTÍ VYDAL : Magistrát města Brna

STAVBU ORGANIZUJE SÚS Jmk

 
29.04.2020

PROVOZ POŠTY PARTNER BRNO 42


POŠTA PARTNER BRNO 42

OD PONDĚLÍ 04.05.2020 BUDE PROVOZOVNA OTEVŘENA DLE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBY.

Pondělí                13:00 - 17:30

Úterý                    08:00 - 12:00

Středa                  08:00 - 12:30      13:00 - 17:30

Čtvrtek                 08:00 - 12:30      13:00 - 17:30

Pátek                   08:30 - 12:00

Více informací na stránkách České pošty ZDE

 

 
17.04.2020

ZMĚNA PROVOZU ÚŘADU


PROVOZ ÚŘADU MČ BRNO-BOSONOHY

PRO VEŘEJNOST

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace a dle nařízení vlády ČR je provoz úřadu (radnice) pro veřejnost obnoven v původním rozsahu.

 

ÚŘEDNÍ DNY

Pondělí:       8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.30

Středa:         8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.30

 

PODATELNA V NEÚŘEDNÍ DNY

Úterý:           8.00 – 11.00 a 12.00 – 13.00

Čtvrtek:        8.00 – 11.00 a 12.00 – 13.00

Pátek:           8.00 – 11.00

 

Nadále zůstávají v platnosti doporučení týkající se omezení osobních jednání, a to jen na nezbytné a neodkladné případy s preferencí telefonické či elektronické komunikace.

 

Telefonický a emailový kontakt na podatelnu úřadu:

Telefon (sekretariát): 547 422 711

E-mail (podatelna): podatelna@bosonohy.cz

Další kontakty (více na webu MČ www.bosonohy.cz)

starosta: 547 422 710; místostarosta: 547 422 711; tajemník ÚMČ: 547 422 716; referent poplatků, pokladna: 547 422 701; referent podatelna: 547 422 711, 547422 712; stavební úřad: 547 422 714, 547 422 715

 
15.04.2020

Prezentace Návrhu územního plánu


ONLINE PREZENTACE NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU