Aktuality

Stránka 1 z 8  > >>

05.12.2018

Provoz ve svátečních dnech


Provoz ÚMČ v době vánočních svátků...
 
18.04.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 24.04.2018 od 07:45 do 16:00

Vypnutá oblast - Bosonohy ulice: Hoštická, Práčata, Vzhledná, Pusty

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení

E.ON Distribuce, a.s.

 
03.04.2018

provoz ÚMČ 9.4.2018


Dne 09.04.2018 od 7,30 do 13,00 hod bude z provozních důvodů úřad uazavřen
 
28.03.2018

Svoz odpadu ve městě Brně o velikonočních svátcích


Na Velikonoční pondělí nebude v Brně probíhat svoz komunálního odpadu. Odvoz odpadu bude přesunut z pondělí 2. 4. 2018 na úterý 3. 4. 2017 a analogicky další svoz proběhne vždy s jednodenním posunem. To znamená, že ve 14. týdnu bude běžný pondělní svoz proveden až v úterý, úterní ve středu, středeční ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a páteční svoz bude proveden v sobotu 7. 4. 2018. Na Velký pátek 30. 3. 2018 bude svoz odpadu probíhat beze změn podle standardního harmonogramu.

Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje, budou 30. 3. i 2. 4. 2018 uzavřena. Mimo tyto dny bude provoz zajištěn podle běžné otevírací doby.

 
21.03.2018

Letní čištění komunikací


Letní čištění komunikací v MČ Brno-Bosonohy

26. 4., 28. 6., 5. 9., 16. 10.
Bosonožské náměstí, Hoštická, Pražská (pouze zastavěná část), Troubská, Přímá, Práčata

15. 6., 14. 9.
Ostopovická, Sedla, Skalní, U Smyčky + Vzhledná, Za Vodojemem, Jámy, Konopiska, Křivánky, Padělíky, Pusty, Ševčenkova, Vratná, Zájezdní, Průjezdní, Rušná, Vrchní

18. 7.
Jihlavská (pouze v j.ú. Bosonohy), Horynova, Chironova, Mlaty, Sojkova

 
14.03.2018

Divadelní představení


Milí příznivci divadla, milí příznivci naší Bosonožské orlovny,  zveme vás na další pokračování našeho Divadelního zima-jaro 2018.

Divadelní spolek Pokaždé jinak k nám přijede sehrát hru Inspektor a štěbetalka 
Divadlo se uskuteční v neděli 25. března od 18.00, vstupné doporučené 70 Kč.

Robert Thomas
Detektivní vlohy může v člověku probudit ledacos. Třeba trochu vína, setkání s kamarádem z dětství, bujná fantazie…  Nebo mrtvola šéfa, která ale záhadně zmizí!

Další divadlo nás pak čeká v neděli 8. dubna od 18.00,místní spolek Vochomůrka nastudoval autorskou hru Zbytečný.

Na viděnou se těší organizátoři.

 
12.03.2018

Uzavření úřadu Troubsko 9. - 16. 3. 2018


VÁŽENÍ OBČANÉ,

VE DNECH   9. 3.- 16. 3. 2018 BUDE OBECNÍ ÚŘAD TROUBSKO VČETNĚ KNIHOVNY UZAVŘEN. 

 

 

 

 
07.02.2018

Výběrové šetření v domácnostech


Český statistický úřad organizuje v roce 2018 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2018". Vlastní šetření proběhne od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance ČSÚ a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o ochraně osobních údajů. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
 
18.12.2017

Soutěž s panem popelou


SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“
Máte doma nepotřebný papír do sběru?
Je vám líto plýtvání surovinami?
Chcete, aby děti uměly třídit suroviny?
Chcete, aby se děti lépe staraly o svoje okolí?
Chcete pomoci škole získat finanční prostředky pro žáky?
Základní škola vyhlašuje akci ve sběru papíru.
Sběrový týden se uskuteční od 18. do 22. prosince 2017.
V průběhu uvedeného sběrového týdne bude ze zadní strany školy u dětského hřiště přistaven firmou FCC kontejner, který bude možné po naplnění a svozu přistavit znovu.
Svázaný papír můžete vhodit do kontejneru kdykoliv v uvedeném týdnu.
Za vaši spoluúčast dopředu děkujeme.
žáci a učitelé ZŠ Bosonožské nám. 44